Regulamin

 1. Informacje wstępne
 2. Dokonywanie i obsługa zamówień
 3. Dostawa
 4. Płatności
 5. Konta klientów
 6. Reklamacje
 7. Zwroty
 8. Wymiana
 9. Polityka Plików Cookies
 10. Ograniczenie odpowiedzialności
 11. Postanowienia końcowe

§ 1
Informacje wstępne

 1. Właścicielem sklepu jest firma GL-Art Grażyna Lachowska, zwana dalej Firmą GL-Art.
 2. Pod pojęciem klienta rozumie się osobę prawną, fizyczną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednak posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, oraz nabywania praw. Wszelkie czynności podjęte przez osobę nie spełniającą tego warunku w sklepie Firmy GL-Art uważa się za nieważne.
 3. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego. Regulamin ten dotyczy wszystkich zamówień realizowanych za pomocą witryny www.sklep.gl-art.pl oraz ogólnych zasad współpracy.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Firma GL-Art dołącza paragon fiskalny lub fakturę VAT. Odpowiedni rodzaj dokumentu należy wybrać podczas akceptowania zamówienia.
 5. Podstawą gwarancji jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 6. Katalog i cennik
 7. Wszystkie ceny towarów i usług znajdujące się w sklepie Firmy GL-Art wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Ceną wiążącą dla obu stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, o ile nie jest ona wynikiem oczywistej pomyłki obsługi sklepu.
 9. Zdjęcia zamieszczone na stronie mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Dotyczy to szczególnie odcieni kamieni zastosowanych w wyrobach.
 10. Katalog produktów wraz z ich właściwościami, parametrami oraz ceną jest nieodłączną częścią sklepu internetowego Firmy GL-Art i nie może być wykorzystywany w inny sposób niż prezentacja oferty oraz sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej przez Firmę GL-Art.
 11. Publikacja oraz wykorzystywanie nie tylko jako własnych części lub całości materiałów zawartych w sklepie internetowym Firmy GL-Art jest niezgodne z Międzynarodowym Prawem o Ochronie Praw Autorskich.

§ 2
Dokonywanie i obsługa zamówień

 1. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez Firmę GL-Art e-mailem, a Klient informowany jest o każdej zmianie stanu zamówienia. Płatności za Zamówienie, które nie otrzymało statusu „Przyjęte do realizacji” nie zostało przyjęte przez Firmę GL-Art.
 2. W przypadku kiedy dane zamawiającego bądź samo zamówienie budzą wątpliwości obsługi sklepu internetowego, Firma GL-Art może zażądać potwierdzenia złożonego zamówienia poprzez dodatkowy kontakt z Zamawiającym drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w godzinach pracy sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, zostaną anulowane.
 3. Od momentu zmiany statusu zamówienia na "Przyjęte do realizacji" Firma GL-Art wysyła zamówienie w ciągu 3 do 7 dni roboczych.
 4. Wysyłki zamówień dokonywane są wyłącznie w dni robocze.
 5. Produkty zamówione wysyłane są wyłącznie po zaksięgowaniu pieniędzy na jednym z naszych kont bankowych lub po dostarczeniu stosownego potwierdzenia przelewu. Patrz również §4, pkt. 2 i 3.
 6. W momencie nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do realizacji zamówienia Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie. Klient może w takim wypadku anulować bądź zmienić takie zamówienie w całości lub części.
 7. Strony dopuszczają możliwość wskazania innego niż przewidziany w niniejszym Regulaminie sposobu transportu i miejsca odbioru w wypadku odrębnych uzgodnień.
 8. Firma GL-Art zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w dowolnym momencie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn ekonomicznych (na przykład drastycznej zmiany kursów walut).

§ 3
Dostawa

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym Firmy GL-Art dostarczane są do Klienta poprzez firmę spedycyjną lub Pocztę Polską S.A. Wysyłka towaru odbywa się zgodnie z wybraną opcją transportu przy składaniu zamówienia. Koszt wysyłek zagranicznych jest kalkulowany indywidualnie i jest zależny od miejsca przeznaczenia oraz wybranego środka transportu.
 2. W dniu przekazania towaru spedytorowi lub Poczcie Polskiej Klient powiadamiany jest o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Podstawą do wszelkich reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych jest protokół szkody sporządzony w momencie przyjmowania przesyłki. W związku z tym jeżeli zauważy się jakieś uszkodzenia paczki, należy poprosić kuriera, żeby asystował przy otwieraniu przesyłki, tak aby w razie konieczności możliwe było spisanie takiego protokołu.
 4. Średni czas dostawy produktów z zamówienia, przez spedytorów, wynosi 1 lub 2 dni. Jednakże Firma GL-Art nie ma wpływu na czas dostarczenia przesyłek do odbiorcy.
 5. Firma GL-Art nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki oraz za przesyłki zagubione w transporcie - odpowiedzialność za terminowość przesyłek spoczywa na spedytorze. W przypadku zgubienia przesyłki przez spedytora lub wydłużonego czasu jej dostarczenia służymy pomocą przy wyjaśnianiu okoliczności wypadku.

§ 4
Płatności

 1. Obecnie w sklepie internetowym Firma GL-Art honoruje jedną formę płatności – przedpłata. Należną kwotę podaną na końcu procesu składania zamówienia lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie - należy przelać na konto sklepu internetowego Firmy GL-Art dopiero po otrzymaniu wiadomości o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Firmę GL-Art.
 2. Potwierdzenie przelewu może zostać przesłane w formie czytelnego zdjęcia lub skanu oraz w formie elektronicznego potwierdzenia z banku.
 3. Pracownicy sklepu decydują o uznaniu prawidłowości potwierdzenia.

§ 5
Konta klientów

 1. Do złożenia zamówienia niezbędne jest założenie konta w naszym serwisie. Zakładając konto Klient wypełnia formularz podając swoje dane osobowe, Użytkownika oraz adres e-mail i hasło przy pomocy których będzie miał dostęp do sklepu internetowego.
 2. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni go akceptuje. Brak takiej akceptacji jest równoznaczny z jednostronnym zerwaniem umowy i unieważnieniem zamówienia.
 3. Podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, dane osobowe, telefon oraz ewentualne dane firmy zostaną wykorzystane do realizacji umowy. Podany adres wysyłkowy oraz numer telefonu osoby kontaktowej mogą zostać udostępniane pracownikom firmy spedycyjnej lub Poczty Polskiej S.A. realizującej przesyłkę.
 4. Klient zakładając konto w sklepie internetowym Firmy GL-Art wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez nas serwisów, usług i funkcjonalności w celach statystycznych i marketingowych, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Firmy GL-Art.
 5. Dane osobowe podane w czasie rejestracji będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystane wyłącznie przez Firmę GL-Art zgodnie z Polskim Prawem w szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.
 6. Zarejestrowani Klienci Firmy GL-Art mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania - jest równoznaczne z usunięciem konta.

§ 6
Reklamacje

 1. Procedura reklamacji dotyczy produktów wadliwych, a także niewłaściwej zawartości paczek.
 2. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub śladów otwierania. Jeżeli stan opakowania lub taśm zabezpieczających w otrzymanej przesyłce budzi wątpliwości, nie należy jej odbierać bez sporządzenia w obecności doręczyciela (listonosz lub kurier) protokołu szkodowego. Warunkiem bowiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest protokół szkody.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki w stosunku do zamówienia Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Firmę GL-Art o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
 4. W przypadku stwierdzenia wad produktów Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
 5. Nie uznajemy reklamacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktów lub wynikających z naturalnego zużycia materiału.
 6. Zwrot reklamowanych z powodu wady fabrycznej produktów możliwy jest tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub pocztą elektroniczną z Firma Gl-Art.
 7. Dokumentem koniecznym do uznania reklamacji jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub kserokopia faktury) oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacji dołączony do przesyłki z reklamowanym towarem.

  Pobierz formularz reklamacyjny (plik w formacie .pdf)

 8. Firma GL-Art zobowiązuje się do naprawy produktu lub jego wymiany w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa.
 9. Po trzeciej naprawie, Klient ma prawo żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony towar.
 10. W przypadku wymiany towaru niezgodnego z zamówieniem (np. inny kolor) wynikający z błędu sklepu, należy odesłać towar na adres firmy GL-Art (dostępny tutaj), przy czym ustala się rekompensatę za poniesione koszty przesyłki w wysokości 7zł.
 11. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki przez Firmę GL-Art, na konto podane w formularzu reklamacji.
 12. Towar odsyłany należy starannie zapakować oraz odesłać przesyłką rejestrowaną (list polecony) zachowując dowód nadania.

§ 7
Zwroty

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że towar nie jest uszkodzony, komplet wyposażenia i dokumentacji oraz nie nosi widocznych śladów eksploatacji. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy przed wysłaniem zwracanego towaru. Upsrawni to cały proces zwrotu.
 2. Klient wysyła zwracany towar na własny koszt. Do przesyłki należy dołączyć prawidłowo wypełniony formularz zwrotu oraz oryginał świadectwa zakupu (paragon lub faktura VAT). Brak tych dokumentu uniemożliwia dokonanie zwrotu.

  Pobierz formularz zwrotu (plik w formacie .pdf)

 3. Towar odsyłany należy starannie zapakować aby nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu oraz odesłać przesyłką rejestrowaną (list polecony) zachowując dowód nadania.
 4. Firma GL-Art zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat manipulacyjnych w przypadku, gdy przesłany towar nie kwalifikował się do zwrotu, np. był źle zabezpieczony i uległ uszkodzeniu.
 5. Jeśli wszystkie warunki niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia procedury zwrotu są spełnione, Firma GL-Art przelewa kwotę, będącą równowartością zwracanego towaru, na wskazane przez klienta konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Firmę GL-Art zwróconego towaru.
 6. Kwotę zwrotu stanowi cena produktu widniejąca na paragonie bądź fakturze. Nie zwracane są koszty przesyłki, jakie Klient poniósł aby towar otrzymać.
 7. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości w ocenie sprawności zwróconego towaru, Firma GL-Art zawsze kontaktuje się z Klientem przed podjęciem ostatecznej decyzji.
 9. Jeśli towar nie spełnia warunków pozwalających na zwrot, Firma GL-Art wysyła towar z powrotem do Klienta na jego koszt, przed tym informując go o zaistniałej sytuacji.
 10. O szczegółach procedury zwrotu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, gdy tylko zgłosi chęć jego zwrotu.

§ 8
Wymiana

 1. Procedura wymiany dotyczy wymiany towaru, który nie spełnia Państwa oczekiwań.
 2. Towar można wymienić w ciągu 10 dni od daty otrzymania zamówienia, pod warunkiem, że towar jest nie uszkodzony oraz nie posiada widocznych śladów noszenia.
 3. Do jednego zamówienia możliwa jest jednokrotna wymiana towaru na inny (nie można wymieniać towaru bez końca).
 4. Dokumentem koniecznym do wymiany towaru jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub kserokopia faktury) oraz poprawnie wypełniony formularz wymiany dołączony do przesyłki z wymienianym towarem.

  Pobierz formularz wymiany (plik w formacie .pdf)

 5. Towar odsyłany należy starannie zapakować aby nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu oraz odesłać przesyłką rejestrowaną (list polecony) zachowując dowód nadania.
 6. Firma GL-Art zastrzega sobie prawo do odmowy wymiany towaru, w przypadku, gdy przesłany towar nie kwalifikował się do wymiany, np. był źle zabezpieczony i uległ uszkodzeniu.
 7. Koszty przesyłki w obie strony pokrywa klient.
 8. Wymiana nie będzie możliwa bez uiszczenia kosztów przesyłki powrotnej w wysokości 7zł.
 9. Towar wymieniony wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania opłaty za przesyłkę powrotną na naszym koncie.
 10. Wymiana na inny produkt jest możliwa pod warunkiem dostępności towaru.
 11. Możliwa jest wymiana towaru na droższy lub tańszy.
 12. W przypadku wymiany na towar droższy konieczne jest uiszczenie przedpłaty stanowiącej różnicę cen. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu przedpłaty na naszym koncie.
 13. W przypadku wymiany na towar tańszy, Firma GL-Art zwróci różnicę cen na konto wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych.

§ 9
Polityka Plików Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Fimry GL-Art. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Firma GL-Art.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zapamiętywania zawartości koszyka Klienta, w celu ułatwienia dokonywania zakupów w serwisie, dzięki czemu Klient może zamawiać wybrane wcześniej produkty;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne", "stałe" a także "tymczasowe". Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez cały czas, lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika z pamięci przeglądarki. Pliki "tymczasowe" przechowywane są przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach usług sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Firma GL-Art informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na większość funkcjonalności dostępnych na stronach sklepu.

§ 10
Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, które są związane z oferowanymi przez nas produktami bądź zawartymi na stronie informacjami, w tym za jakiekolwiek szkody wtórne, przypadkowe, pośrednie, szczególne, wynikowe, karne lub ekonomiczne (w tym: utraty przychodów, korzyści, kontraktów, klientów, interesów lub transakcji handlowych bądź przewidywanych oszczędności), nawet wtedy gdy zostaliśmy powiadomieni o możliwości powstania takich szkód. Klient potwierdza i zgadza się, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet wtedy, gdy odpowiednie odszkodowanie nie kompensuje poniesionej szkody. Całkowita odpowiedzialność naszej firmy za bezpośrednie szkody jest ograniczona do 100% kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Klienta za zakupione produkty.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zapytania i opinie związane z działaniem systemu sprzedaży internetowej Firmy GL-Art prosimy wysyłać poprzez formularz kontaktowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz Politykę Plików Cookies. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia przechowywanie cookies w swoim urządzeniu. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie serwisu.